Allmänna villkor


Butiqen.se (”Webbplatsen”) drivs av Butiqen Scandinavia AB, orgnr. 559291-5101 (”BUTIQEN”). Detaljerade kontaktuppgifter och övrig information om BUTIQEN framgår på Webbplatsen. Betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbplatsen.

1. Allmänt 
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen. 

1.2 När du köper en vara/varor via butiqen.se godkänner du Webbplatsens allmänna villkor och integritetspolicy. 

1.3 För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Webbplatsen accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Webbplatsen förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 

1.4 Webbplatsen reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Webbplatsen har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. butiqen.se ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från samarbetspartners eller en tredje part. 

1.5 Webbplatsen ägs av BUTIQEN. Innehållet på Webbplatsen ägs av BUTIQEN eller eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från BUTIQEN. 


2. Avtal och Beställning 
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att klicka på knappen Slutför köp, accepterar Kunden Villkoren och förbinder sig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Webbplatsens integritetspolicy och cookiepolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Webbplatsen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Webbplatsen per e-post. Webbplatsen uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Webbplatsens kundtjänst. Kunden kan inte återkalla sin beställning efter att den är lagd, utan måste då göra en retur. Se punkt 7 nedan.


3. Kunduppgifter mm. 
3.1 Webbplatsen rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Webbplatsens behandling av personuppgifter finns i Webbplatsens Integritetspolicy. 

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Webbplatsen om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

3.3 Om Webbplatsen misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Webbplatsen rätt att stänga av Kunden. Webbplatsen har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter. 


4. Priser, avgifter och betalning 
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. 

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Webbplatsen har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Webbplatsen förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. 


5. Kampanjer och erbjudanden
Webbplatsen kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Webbplatsen i samband med kampanjen. Webbplatsen förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 


6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras med PostNord eller Schenker normalt inom 4-14 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Webbplatsen skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 

6.2 Leveransförsening mer än 15 dagar meddelas av Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet. 

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli-id. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. 

6.4 För paket som inte hämtas ut eller tas emot, förbehåller sig Webbplatsen rätt att debitera Kunden för samtliga kostnader som uppstår i samband med sådan retur. Dessa avgifter debiteras separat via faktura, alternativt kvittas vid kort- och direktbetalning. 

6.5 Om du vid mottagandet av ditt paket upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad skall detta reklameras omgående direkt till paketombudet eller till BUTIQEN. För att ärendet ska kunna godkännas som en reklamation måste du underteckna fraktsedeln och skriva en anmärkning om skadan, samt ta en bild som du bifogar.

7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter);
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);
(d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, fylla i ett returformulär som finns under sidan Retur och reklamation på Webbplatsen. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer, namn på varan och anledning till returen. Om ovan alternativ för retur inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten, om inte annat anges. Kostnad för returfrakt varierar beroende på typ av vara som returneras (minimum 90 kr). Kunden ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Kundens ansvar upphör när Webbplatsen har mottagit returen. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Webbplatsen. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Webbplatsen enligt de anvisningar som anges på Webbplatsen.

7.7 Ibland kan Webbplatsen erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, exklusive leveranskostnader.

7.9 Webbplatsen betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Webbplatsen får dock vänta med återbetalningen tills Webbplatsen tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. 

8. Särskilda villkor
8.1 Produktbeskrivningar
Kunden upplyses härmed om att Webbplatsen generellt inte tillhandahåller produktbeskrivningar/bruksanvisningar utöver de som finns med i produktens originalförpackning.

9. Garanti och reklamation 
9.1 Vissa av Webbplatsens varor kan omfattas av garanti. För information om eventuell garantitid hänvisar vi till tillverkaren. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Webbplatsen så snart som möjligt efter att felet upptäckts via det kontaktformulär för Retur & Reklamation som finns på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. 

9.3 Vid reklamation uppmanas Kunden fylla i det reklamationsformulär som finns under sidan Retur och reklamation på Webbplatsen. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer, namn på varan, anledning till reklamationen, samt bilder på orsaker till reklamation.

9.4 Webbplatsen står för returfrakten för godkända reklamationer. 

9.5 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Webbplatsen att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Webbplatsen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Webbplatsen mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Webbplatsen förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Webbplatsen riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se. Se även punkt 14.1 nedan.

9.6 Följesedeln ska returneras tillsammans med den felaktiga eller defekta varan. I de fall återbetalning blir aktuell, avskrivs fakturan när reklamationen godkänts och den returnerade varan registreras på lagret.

10. Länkar 
Webbplatsen kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Webbplatsens kontroll, och webbplatser utanför Webbplatsens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Webbplatsen försöker säkerställa att Webbplatsen enbart länkar till webbplatser som delar Webbplatsens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Webbplatsen inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen. 


11. Force Majeure 
Webbplatsen ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Webbplatsen inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Webbplatsen Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Webbplatsen rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 


12. Ändringar av Villkoren 
Webbplatsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Webbplatsen har informerat Kunden om ändringarna. Webbplatsen rekommenderar dock att Kunden regelbundet håller sig uppdaterad på Webbplatsen för att bli varse eventuella ändringar av Villkoren. 


13. Ogiltighet 
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd. 


14. Tillämplig lag och tvist 
14.1 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Webbplatsens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Webbplatsen och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

Giltigt fr o m 2021-02-15